Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

20 novembre 2023 1 20 /11 /novembre /2023 09:33

 

Alexandra Skocilenko (n. 1990) este acum condamnată de autoritățile rusești pentru „propagare de materiale false” despre armata rusă, sentință pronunțată de un tribunal din Sankt-Petersburg, în 16 noiembrie. Ea a fost arestată în luna aprilie 2022, și a fost ținută în arest toată această perioadă, pentru faptul de a fi înlocuit suporturile din hîrtie cu prețuri dintr-un supermarket cu stickere, în care artista a înscris niște opinii despre acțiunile armatei ruse, în urma invaziei în Ucraina. Aceste texte sunt:

Soldații în termen ruși sunt trimiși în Ucraina, Prețul acestui război - viețile copiilor noștri”;

Opriți războiul! În primele trei zile au murit 4300 de ostași, de ce televiziunile noastre tac?”;

Armata rusă a bombardat o școală de pictură din Mariupol, circa 400 de oameni se ascundeau acolo de bombadramente”;

putin ne minte de 20 de ani la televizor, iar rezultatul acestei minciuni trebuie să fie disponibilitatea noastră de a justifica războiul și moartea absurdă”;

Străbunicul meu a petrecut 4 ani în Marele război pentru apărarea patriei, și nu a făcut-o pentru ca acum Rusia să devină stat fascist, care a invadat Ucraina” etc. 

O pensionară a fost scandalizată de această intervenție tăcută, aproape invizibilă a unui om tînăr, creativ, liber în opiniile sale, și a mers la poliție, unde a denunțat-o pe Alexandra, la scurtă vreme Skocilenko a fost arestată, și de atunci a fost privată de libertate, în pofida faptului că de fiecare dată a făcut dovada că este un om cronic bolnav (dependentă de un cardiostimulator), că suferă de celiachie, că este deținută în condiții improprii, periculoase pentru sănătatea ei șubredă, doar că autoritățile nu s-au sinchisit nici cînd o parte din comunitatea medicală s-a mobilizat în susținerea acțiunilor nevinovate ale Alexandrei.

Devine foarte clar că nu cazul pretins penal în sine este relevant pentru mașinăria juridică a statului putinian, ci intenția vădită a sistemului represiv de a intimida, de a umili, de a livra un exemplu care să aibă o rezonanță cît mai mare în societatea rusă, suficient de uniformizată și imunizată, dar nu îndeajuns de înfrîntă!

Gîndirea liberă nu este dezrădăcinată încă cu totul, nici din cei care au decis să rămînă în Rusia, după ce această țară a intrat mișelește pe teritoriul Ucrainei, în 24 februarie 2022. 

 

Anna Skocilenko, testul demnității umane

Pentru acțiunea sa artistică în fond, Alexandra a încasat 7 ani de detenție într-o colonie cu regim special, și dacă sănătatea îi va permite, va trebui să isprăvească acest termen day-to-day, din care trei ani fără drept de a avea posibilitatea de a construi site-uri, din ce-și cîștiga pîinea de zi cu zi; 

Sora ei, Anna Skocilenko, într-un reportaj difuzat de la Paris - unde s-a refugiat, spune că sora ei este simbolul acelui ceva, ce puterea politică rusă detestă cel mai mult: creativitatea, fragilitatea, homosexualitatea (Alexandra este lesbiană), libertatea de a gîndi, numele ucrainean...Aparatul represiv se răfuiește cu cineva care este vulnerabil, este femeie, are un spirit creativ, întreprinzător, ludic, iar aceste calități sunt ținute sub control (să ne amintim doar cît de crunt s-au răfuit autoritățile ruse cu grupul de punk rock, Pussy Riot, în 2012!, despre care am zis că vorbim despre testul Pussy Riot al societății ruse, divizate cumplit deja de atunci!). Probabil, că a devenit deja o tradiție, în care femeile ruse manifestă mai mult curaj în lupta cu regimul cumplit de la Kremlin.

Cazul Alexandrei Skocilenko face parte din această sumbră și anaerobă istorie, în care însăși demnitatea umană este pusă la grea încercare, hotărîtoare.       

  

Anna Skocilenko, după ce i s-a comunicat sentința finală.

Anna Skocilenko, după ce i s-a comunicat sentința finală.

Partager cet article
Repost0
25 juillet 2023 2 25 /07 /juillet /2023 09:31
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...

Voi începe cu sfîrșitul, cu cel pămîntesc. În lumea lui Dumnezeu, de-abia după moartea cea terestră încep toate, cele adevărate, în așteptarea Judecății de pe Urmă.

În 22 iulie a.c. a murit monahul Antipa, cel care era cunoscut în lumea artei ca sculptor cu numele Aurelian Bolea, născut în 18 iunie 1940, cu cîteva zile înaintea cotropirii Moldovei de dincolo de Prut de către regimul sovietic. Satul părinților săi se numea Sărățeni, din părțile Orheiului. În 1944 au decis să se refugieze spre Banat, și au rămas în România. Aici micul Aurelian a crescut și a studiat artele plastice,  între 1959-1965 a fost discipolul lui Ioan Lucian Murnu la institutul de artă „Grigorescu”, iar în 1970 a participat la prima tabără de sculptură în aer liber; se pare că s-a făcut sculptor dintr-un accident, cedînd locul său la facultate altuia, care-și dorea să facă pictură. Deși Aurelian a avut o notă mai bună la pictură, și avea șansa să facă studii de pictură, ca prietenul său să nu cadă sub linie a decis să meargă el în locul aceluia la sculptură...În fine, Bolea a rămas un sculptor cu apetit pentru pictură, pentru tot ce este cu adevărat important și profund în actul creator. În 1973 a avut expoziția personală de debut, iar apoi a fost prezent în viața artistică atît cît a considerat el, căci „a fost un tainic şi un retras mai toată viața”, spun colegii de breaslă despre el. 

După mijlocul anilor 2000 Aurelian Bolea ajunge la o tabără de sculptură la mănăstirea Dervent, cea care se află între lacul Bugeac și brațul vechi al Dunării, la intrarea în ținutul Dobrogei. Este o mai veche stihăstrie monahală, renăscută după potopul comunist, de către părintele Elefterie Mihail (1900-1990), și primenită cu mai multă vigoare în ultimii ani, de cînd s-a ridicat măreața biserică cu hramul Sfîntului Ierarh Iachint de la Vicina, primul mitropolit al Ungrovlahiei. După o vreme Bolea cere să intre în obștea monahală, iar peste alți cîțiva ani devine monahul Antipa, care s-a așezat aici ca să se împlinească ca om duhovnicesc, ca rugător al lui Dumnezeu, realizînd și lucrări sculpturale pentru biserică și oamenii ei. 

Biserica veche este interbelică, destul de mică, dar are două anexe laterale care ne arată că viața monahală anterioară nu era tocmai modestă. Acum, cea nouă se întinde mai degrabă pe orizontală decât pe verticală, cum le-a devenit felul bisericilor de dată mai recentă, aceasta este un soi de bazilică apuseană grefată pe un plan de cruce greacă înscrisă, de care e greu să-ți dai seama din prima, iar întreaga fațadă este înconjurată de o colonadă, prevăzută pentru procesiunile pascale și nu numai. Colonada are balustrade, străbătute de o roată din marmoră cu traforuri. La  100 de ani ai săi, arhitectul acestei monumentale construcții, Dan Corneliu, își vede visul cu ochii! Iar numeroase detalii și soluții plastice ale acestei biserici noi și-au găsit întruparea și buna așezare tocmai prin priceperea, talentul și hărnicia monahului Antipa, despre care părintele stareț - în cuvîntul său de despărțire a spus, că omul acesta, fratele nostru, a făcut cît pentru două vieți, mult față de anii petrecuți în mănăstire...

Privind la viața celui care a fost înmormîntat ieri, în rasă monahală, la mănăstirea Dervent, monahul Antipa care a petrecut aici 17 ani, sare prapant în ochi discreția și delicatețea, care i-au fost caracteristice; de acestea s-a ajutat și cînd era surprins, uneori, de părintele stareț în toiul nopții, lucrînd într-un loc amenajat pentru lucrările sale sculpturale, și care-l dojenea frățește, că nu avea binecuvîntare să fie aici, la acea oră, răspundea: „nici nu mi-am dat seama, părinte, absorbit de lucru, că s-a făcut așa tîrziu...

Monahismul nu este, cred, aidoma lucrului din atelier, nu este un elastic întins în afara timpului, ci reprezintă ritmul ordinii și rînduielii stricte pe calea urcării neabătute la Dumnezeu. Părintele arhimandrit Andrei (Tudor), care i-a fost prieten și sfătuitor întreaga viață monahului Antipa, deși era o mare diferență de vîrstă dintre ei, a vegheat la acest echilibru, al bunei rînduieli, și l-a ajutat pe sculptor să fie mai întîi și mai presus de orice monah, apoi artist. Să-și subordoneze lucrarea monahală celei creative.  

Cînd petreci cîteva ore în acel mediu mănăstiresc, și te uiți atent la detalii, dar și la întreg, descoperi urme de necotestat ale trecerii pe acolo a monahului Antipa. De la felul în care a fost desenată și realizată în piatră    catapeteasma bisericii mari, la felul în care au fost elaborate și unde mozaicurile din interior, la crucile albe ca zăpada de pe acoperișuri, pînă la pietrele de mormînt din cimitir, de la sculptura Sfîntului Andrei, Apostolul românilor, la inaugurala sculptură a Sfintei Teodora de la Sihla, stînd în caverna pămîntului, tabernacolul în care a fost înscrisă una dintre crucile miraculoase (crescute din pămînt!) de la Dervent - sunt tot atîtea locuri și mărturii concrete, contribuții  ziditoare la renașterea iconică și coslujitoare a artei bisericești. Cred că monahul Antipa a contribuit în chip esențial la schimbarea pecepției locului sculpturii, a tridimensionalului în arta bisericească, atît de puțin prezentă în conștiința estetică a ultimelor decenii de la noi. A propus un posibil izvod.                 

Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...

Consider cu tărie că de-abia acum, după ce monahul Antipa și-a încheiat parcursul pămîntesc, cu discreția și tăcerile sale de neînchipuit, dar dătătoare de roade, va începe recuperarea și strîngerea roadelor luptătoare pe care acesta le-a lăsat pentru Dumnezeu și pentru slujitorii Săi, dar ar trebui să intrăm mai în adînc în sensurile și menirea a ceea ce vedem, spre a încerca să și înțelegem spre zidirea noastră duhovnicească!

În contrast cu lucrarea monahului Antipa, Sfîntul Pafnutie, cunoscut istoriei artei, și celor care iubesc cultura bisericească sub numele de Pîrvu Mutu, care s-a nevoit și el 17 ani într-o mănăstire, pînă a pășit la Domnul, în 1735, nu a realizat nimic în materie de iconografie acolo, unde a stat, la mănăstirea „din inima codrilor”, Robaia, ci doar în rugăciune. 

Noi, cei de azi, îndrăznesc să cred, suntem mai cîștigați prin lucrarea contemporanului nostru! Cu condiția să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne deschidă ochii minții, și să ne arate. 

Dumnezeu să-L odihnească în paza Sa, cu îngerii creatori, pe cel care ne-a părăsit, monahul Antipa! 

Monahismul nu este aidoma lucrului din atelier...
Partager cet article
Repost0
23 janvier 2023 1 23 /01 /janvier /2023 20:22
Evenimentul extraordinar nu va avea loc

Despre  Nicola Pugliese nu știm decât că a fost un scriitor și ziarist, și că în în 1977 a publicat o scriere cu titlul Malacqua, după care aceasta nu a mai fost reeditată decât după moartea autorului, conform dorinței sale. În 2013 a apărut ediția a doua, iar în 2022 - a treia. Probabil că în acel moment mașinăria de PR editorial a decis să tureze povestea autorului misterios la maximum, și astfel romanul a acesta a ajuns și la noi, tradus la editura Vellant. În engleză romanul a apărut în 2017, în franceză, în 2018.

În fond vorbim despre o scriere redescoperită, dar la lectura ei acum îți dai seama cât de proaspătă și de actuală a fost atunci, acum mai bine de 45 de ani! Narațiunea se brodește în jurul unei ploi torențiale care durează patru zile în cel mai mare oraș din sudul Italiei - Napoli. Scrierea abundă de referințe topografice, după care poți reconstitui geografia acțiunilor și inerțiilor din acele zile: străzi, piețe, instituții administrative, palate, cheiuri, muzee, care sunt numite cu numele lor, iar dacă te folosești de o hartă o marelui oraș, descoperi că acele obiective chiar există, și că Nicola Pugliese parcă-și dorește să fie cât mai exact, dând dovadă de o acrivie și o meticulozitate de veritabil miniaturist, iar umezeala care ține captiv orașul nu face decât să-i dea dreptate celui care scrie, căci îmbălsămează astfel în cuvinte acele toposuri, care riscă să dispară, și să se topească treptat, precum zahărul sau mierea în apă. 

Recunosc, mi-a plăcut să-l urmăresc pe Andreoli Carlo, un alter-ego al autorului fără îndoială, în deambulările sale prin Napoli, încercând să nu-i scape nimic din evoluția evenimentelor. Autoritățile se agită, se întrunesc, caută soluții, însă tot cetățenii sunt cei care se apără și se ascund cel mai bine. Aluzia lui Pugliese cu privire la ineficiența endemică a autorităților este clară! Este foarte probabil că lucrarea lui beletristică să nu fi picat prea bine în birourile birocrației municipale, iar noi astăzi nu mai stăm să descoasem contextul de atunci, mai ales că acel oraș chiar s-a confruntat cu niște prăbușiri de străzi, alunecări de teren, cu probleme de canalizare, cu imixtiunea grupurilor mafiote în treburile administrative ale urbei. Faptul că în roman pe Via Tasso 234 se prăbușește o casă, iar pe Via Aniello Falconi se face un hău adânc, acesta este hrănit de niște fapte reale petrecute în orașul colinar (vorbim de zona istorică, inclusă în lista UNESCO!). Mai mult decât atât, patronul orașului este Sfântul Ianuarie (San Gennaro), celebrat aici în 19 ianuarie, este cel care „dezbină mințile și seamănă confuzie”, pentru că lumea din acest oraș s-a obișnuit cu minunile legate de semnele pe care le dă recipientul de sânge al Sfântului, care ba se lichefiază, ba devine din nou lichid. De data asta nu a dat niciun semn. Asta a accentuat angoasa, teama, incertitudinea. 

 Andreoli Carlo este peste tot, și constată că acel eveniment pe care oamenii îl așteptau, sau îl presimțeau, nu se va întâmpla: constatare pe care o face în cea de-a patra zi de ploaie continuă care a făcut, desigur, câteva victime. În roman asistăm la cea mai lungă descriere a procesului de bărbierire (iarăși un gest intimist, autoreferențial, când ești doar tu cu oglinda în față) care se întinde pe câteva zeci de pagini (pag. 134-169), intercalate cu meditații despre ce s-a întâmplat în aceste ultime zile:

Maladia ștersese zorzoanele și ornamentele strălucitoare și stinsese străgătele pe stradă, iar mușcatele de la balcoane deveniseră gălbui, iar ficțiunea veselă a realității colective se transformase acum în constatarea dură a singurătății. Din orașul fără seamăn atât mai rămânea, doar atât, și umbra unui trecut decolorat și retorica ce pretindea a fi poezie, și nimic, nimic altceva, și ce oraș diferit ar fi trăit într-o bună zi? care oraș? orașul străduțelor înguste și al travestiților, și al țigărilor de contrabandă?, sau orașul Spitalului Nou, al Șoselei de centrură, al districtului 167 din Secondigliano?, care va fi într-o bună zi viața ce se cațără astăzi între cartierele de tuf din Fontanelle și copacii înverziți din Floridiana?, și mă rog, ce vrem să îl închidem, de exemplu? asta este: vrem să ridicăm de jur împrejurul lui o centură veselă de ziduri de granit acoperite de tufe de salcâm galben sau mimoze și să îl rupem de restul lumii?” (p. 142). 

Treptat, înțelegem că meteorologia este una, și manipularea publică este alta. Nicola Pugliese trăia într-o lume în care semnele tensiunilor dintre stat și imixtiunea structurilor paralele (Camorra) erau cât se poate de clare, evidente, jenante, că ideologia, propaganda și manipularea funcționau deja la cote maxime, că „ar fi mai bine să ne spălăm pe mâini, să lăsăm totul baltă și să pornim într-o călătorie undeva”(p. 161). Că de fapt, „ zi de zi, bineînțeles, ne obișnuim repede cu anumite lucruri, vai cât de repede...” (p. 162).

Romanul, ușor tenebros al lui Pugliese, este despre ceva ce azi a devenit o obișnuință, o inerție manipulată a vieții moderne, aspect pe care el într-un anume fel l-a profețit: „ne învârtim în cerc, da, ne învârtim și ne tot învârtim și suntem mereu în același punct, plecăm și ne întoarcem fără să ne mișcăm deloc, poate că avenit momentul să spunem stop, doamnelor și domnilor, n mai joc jocul ăsta, dar cum facem?, se pare că toți jucăm acest joc, toți fără excepție, vor veni zile mai bune, nu încape nici o îndoială, facem sacrificii o vreme și apoi lucrurile vor fi diferite, dar oare chiar așa va fi: mă tem că totul este o mare bătaie de joc...” (p. 166), iar „viața avea să fie exact cum fusese înainte, poate că nici un cutremur nu va veni să dezvelească pavajul străzilor și să deschidă rănile, evenimentul extraordinar nu va avea loc” (p. 168).

Asistăm la o imensă și elaborată construcție romanescă ce vibrează realmente în fața ochilor, care te ține neabătut în tensiune, expectativă, precum un subtil roman polițist de San Antonio (Frédéric Dard) sau de Leonida Neamțu, dar în cele din urmă sesizăm că sensul profund al acestei scrieri consistă în felul aparte (individual) în care fiecare cetitor se implică în lectura ei, și cade în mrejele seducătoare ale acesteia! Eu am căzut. Captivitatea a durat patru zile. Cât cele patru zile de ploaie la Napoli, imaginate de Pugliese: 23, 24, 25, 26 octombrie. Dar nu cunoaștem anul...poate fi: 1943, 1967, 1969, 1976...fiecare dintre acești ani au o semnificație aparte pentru contemporanul Napoli. 

Pentru ediția românească mi-a plăcut coperta în chip special, este atractivă, și a înglobat o lucrare grafică de Suzana Dan, pe care editura a reprodus-o în negativ, la sugestia artistei, evidențiind astfel partea morbid-sumbră a cărții...Pe mine însă m-a atras titlul romanului: Malacqua (apă malefică?). Totuși, Napoli este locul în care monede de 5 lire au prins a dansa, și nu e lucru neglijabil...         

Partager cet article
Repost0
16 décembre 2022 5 16 /12 /décembre /2022 15:41
foto: @ochiul de veghe

foto: @ochiul de veghe

La început a fost clădirea unei bănci prospere, care apoi multă vreme a stat abandonată, după care cineva, mai recent, a decis să-i ofere o nouă haină, un nou aspect, îmbunătățit

De curând, fațada a „explodat”, după cum se vede din imagine, feerie luminoasă pe care eu însumi am admirat-o îndelung, cu pasiune și interes. O las aici, ca să-mi amintesc de ea peste timp...

Asta chiar dacă renii nu au cum să țâșnească din piatră, nici cu forțe comune:

Partager cet article
Repost0
6 avril 2022 3 06 /04 /avril /2022 14:40

Sunt niște luni de când a apărut, dar ca oricărei cărți serioase îi vine rândul să fie cetită! Nu se întâmplă nici rapid, nici pe nerăsuflate. Vorbim de volumul „Frontiera”, de Kapka Kassabova. Când am cumpărat-o nu aveam habar nici de autoare, nici de delicatețea subiectului abordat, deși ideea de graniță, frontieră, hotar îmi dă frisoane și astăzi, fiind un fost cetățean al unui bloc geografic, care simțea nevoia să se separe de restul lumii: blocul comunist, în constrast cu lumea capitalismului!

Ideea de hotar de atunci, ca linie de demarcație ideologică și militară, capătă astăzi - în perspectiva războiului de agresiune a Federației Ruse asupra Ukrainei - valențe noi, nebănuite, dramatice. Hotarul azi înseamnă cortina securității, garantul protecției. 

Dar până să înțelegem asta, m-am aplecat asupra cărții invocate mai sus, în care se invocă frontiera dintre trei state - Bulgaria, Grecia și Turcia, o graniță care a tot fluctuat în istorie, și finalmente, după al Doilea Război Mondial s-a trasat de maniera pe care o vedem și azi, șerpuitoare, tăind o dungă printre munți, traversând ape și oprindu-se finalmente în Marea Neagră în partea ei cea mai sudică. Iar în vest unindu-se cu linia de demarcație a Macedoniei de Nord.

Pornind cu lectura cărții acesteia mi-am dat seama că am traversat de cel puțin două ori acea graniță, spre și dinspre Turcia, am fost cum s-ar spune pe urmele autoarei, și chiar nu contează dacă am fost după sau anterior narațiunii din carte. Nu asta este important. Esențial este că descrierile de peisaje și localități, pe care le face Kassabova, îmi sunt oarecum familiare, iar această constatare a făcut ca dorința de a duce la capăt acest volum să devină ireversibilă. Mai ales că mai rar găsești azi un scriitor cu atâta empatie și ușurătate de a scrie. Despre acea linie de demarcație autoarea scrie aproape ca într-un raport: „Era, pe scurt, Cortina de Fier cea mai sudică din Europa, un Zid împădurit al Berlinului, înțesat de armatele a trei țări. Era letală pe atunci, și a rămas până în ziua de azi un loc care insuflă teroare” (pag. 13). Acest preambul, trebuie să recunosc nu te prea îmbia să insiști cu lectura, căci parcă promitea că te vei afunda într-un documentar al groazei, angoasei și nefastelor întâmplări ale istoriei. Doar că pe măsura ce lectura avansa îmi dădeam seama de adevărat erudita construcție literară pe care a pus-o în mișcare această scriitoare, melanjând tacticos beletristica cu etnografia, istoria, studiul mentalităților și arheologia. Pe alocuri, aveam sentimentul că în aceste călătorii și întâlniri cu oamenii Kassabova își tot scotea aparatul de fotografiat, și fotografia, fotografia...Cred că, exact ca-n cărțile unui W.G.Sebald, în acest volum ar fi trebuit să fie multe fotografii, chiar și alb-negru, căci plasticitatea și suculența descrierilor s-ar fi împlinit anume prin prezența acestora. O sugestie autorului pentru reeditările acestei minunate cărți!

Poveștile cărții se petrec în toate teritoriile prin care trece granița, pleacă din „Înstelata Strandja” și revine acolo după ce autoarea parcurge sute de kilometri, și reîntâlnește parcul național Strandja.

Dramaturgia volumului e constituită dintr-o summa de texte, închise în capitole, iar unele dintre acestea au figurat de-a lungul timpului în diverse publicații (1843 Magazine, New Statesman, Scottish Review of Books ș. a.), revizuite în vederea publicării în volumul final, publicat inițial în 2018, în SUA și UK. Ulterior, traducerile au curs ca apa de izvor: Bulgaria, Austria, Spania, Danemarca, Italia, Franța, Grecia, Turcia, Ukraina, România, o ediție poche, în Franța, a apărut după ce cartea a fost premiată cu Prix Nicolas Bouvier.

Faptul că volumul despre care fac vorbire a încasat acest premiu, care poartă numele celui care a conscrat termenul de travelogue, dă un plus de valoare receptării acestei piese literare cu adevărat spectaculoase și foarte necesare a ideii de lizieră, anume în sensul în care i-l dă Kapka Kassabova...mai presus de orice este o lectură contagioasă, pasionantă, utilă și extrem de proaspătă.           

„Komșuluk”, o radiografie de Kapka Kassabova
Partager cet article
Repost0
17 janvier 2022 1 17 /01 /janvier /2022 10:05

Căutam de fapt un monument al lui William Saroyan, scriitorul armean care a influențat câțiva scriitori americani faimoși; am alat că are monument tot la Erevan, în capitala patriei sale, deși părinții săi au ajuns în America emigrând din Bitlis, oraș aflat atunci în Împeriul Otoman. Monumentul este ridicat în 2008, și este semnat de sculptorul David Yerevantzi. E și firesc să fie astfel, întrucât marele scriitor și-a dorit să fie înmormântat în pământul Armeniei, însă doar o parte din rămășițele sale sunt înhumate în panteonul culturii armenești, lângă cele ale compozitorului Aram Haciaturian, ale pictorului Martiros Saryan, și ale cineastului Serghei Parajanov - culmi ale culturii secolului XX.

Am vrut să aflu mai multe despre sculptorul francez de origine armeană, emigrat în 1971 din Armenia. Mai ales că în primăvara lui 2019 am văzut la Paris o statuie a lui Komitas și celor 1.500.000 de victime ale genocidului armean, pus la cale de autoritățile Imperiului Otoman, dar presus de orice este un sculptor-monumentalist care a modelat în bronz statuia Sfântului Grigorie din Narek (sec. X), instalată în 21 martie 2018, în grădinile Vaticanului

În 27 februarie 2021 a avut loc prima comemorare liturghică a Sfântului Grigorie din Narek, denumit Învățător al Bisericii, canonizat de biserica Armeniei, și de cea Romană, pentru întreaga sa activitate misionar-poetică, opera sa capitală, Cartea Plângerii, fiind tradusă din armeana veche în câteva limbi ale lumii (rusă (cu trei traduceri diferite), engleză, cehă, poloneză, franceză,  ). În Biserica Apostolică a Armeniei Sfântul Grigorie este cinstit în a patra sâmbătă după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Scrierea aceasta, asemuită de unii cercetători și teologi cu Canonul de pocăință a Sfântului Andrei Criteanul, este o scriere poetică articulată în 95 de capitole, rugăciuni de penitență în fața lui Dumnezeu și a Născătoarei de Dumnezeu. S-a apreciat că acest ciclu penitențial a fost scris în doar trei ani, între 1001-1003, și face numeroase referințe atât la Vechiul Legământ, cât la Noul Testament. O operă majoră a literaturii armenești și universale, din care în literatura română încă nu s-a tradus nimic...  

Sfântul Grigore din Narek, învățător al Bisericii
Partager cet article
Repost0
30 décembre 2021 4 30 /12 /décembre /2021 19:43

O, zile înșelătoare ale tinereții noastre, care ucideți pre unii, și omorâte sunteți de alții! căci bună este bătrânețea, dar vai mie! De tristețe mă umple lungimea vremurilor, deoarece mult trebuie așteptată senectutea, și îndelungi sunt anii care ne despart de Ceruri!”, astea-s cuvintele preaînțelepte ale Sfântei Mucenițe Anisia, transmise nouă de Sfântul Ierarh Dimitrie al Rostovului, care ne-o descrie pe râvnitoarea Anisia, ca pe un vlăstar al Pomului Ceresc.

aceasta fiind de loc din Tesalonic, se trăgea din părinți înstăriți, iar după plecarea lor la Domnul, tânăra fecioară și-a juruit viața lui Hristos, pregătindu-se zi de zi pentru întâlnirea cu EL. rugându-se în genunchi și cu lacrimi Acestuia, ea medita cum să facă mai potrivit cu averile multe, rămase de la ai săi, cum să le rânduiască mai bine și mai potrivit; a vândut aur și argint, mătăsuri și brocarturi prețioase, bijuterii strălucitoare și vase de mult preț. nu și-a lăsat pentru sine nimic! nici măcar un pat, ci dormea pe jos, acoperindu-se cu apuca. banii i-a împărțit la săraci, iar celor cu totul neputiincioși le-a cumpărat cele trebuincioase, a mers în temnițe, și a oblojit răni supurânde și urât mirositoare; a înțeles că orice avere și surplus spre ispitire și cădere sunt, iar milostenia te apropie de Cer. casele săracilor și cele ale văduvelor au devenit pentru Sfânta Anisia adevăratele bănci și seifuri ale veșniciei... în rugăciunile sale ÎL ruga pe Bunul Dumnezeu să o numere și pe ea printre Fecioarele Înțelepte, spre a-L întâmpina cu candela aprinsă, părtașă devenind a Slavei Lui neapuse. așa petrecea în toate zilele și nopțile, în rugăciunea, lecturi duhovnicești, și trudă pentru hrana trupului, căci știa că un creștin adevărat se hrănește doar din truda mâinilor sale. iar zilele vieții sale se pecetluiau în vremea împăratului marcus aurelius valerius maximianus (n. 240 - d. 310), printre cei mai aprigi prigonitori ai creștinilor, care considera chiar că aceștia nici nu trebuie decimați neapărat cu ordin împărătesc, în fața ochilor lui, ci oriunde, oricând de către oricine, dacă are chef să omoare un creștin, oarecare!

în aceste vremuri macabre, Sfânta Anisia a ieșit la un moment dat pentru a merge la biserică, intrând pe „porțile casantriote” ale tesalonicului, unde a auzit zgomot mult, căci norodul cinstea cu alaiuri și cântări sărbătoarea soarelui, aducându-i astrului jertfe necurate; unul dinre ostașii regali i-a ieșit în cale, remarcându-i frumusețea chipului, și capul acoperit. a oprit-o, întrebându-o:

- Oprește-te, fecioară, și zi-mi unde mergi așa în grabă?

presimțind iscodirea venită de la necuratul, aceasta și-a făcut de față cu el semnul crucii, iar soldatul a înșfăcat-o pe dată, precum sare lupul năpustindu-se peste oaia jertfei.

dar Sfânta i-a răspuns smerită:

- Roaba lui Domnului sunt, și merg la biserică;

puternicul ostaș i-a replicat:

- Nu te voi lăsa să mergi acolo, ci te voi însoți spre locul unde se aduc jertfe zeilor noștri, căci astăzi este ziua cinstirii soarelui!

în încercarea de a se rupe din prinsoarea militarului, Anisia nu se lăsa nici a-i fi dezgolit capul de acoperitoarea pe care o avea, spunându-i bărbatului:

- Iisus Hristos să te oprească, prin puterea LUI, necuratule!

neputând suferi auzul numelui lui Hristos, soldatul și-a scos sabia din teacă și a pătruns-o pe frumoasa fecioare în coaste, cu toată puterea sa, făcându-o pe aceasta să se prăbușească și să-și dea, în scurt timp, sufletul său inocent în Mâinile Domnului, căruia se ruga înflăcărat în toată vremea vieții sale pământești; cei care treceau pe alături, și au văzut abominabila faptă a simbriașului regal, au deplâns soarta Anisiei, și anii ei puțini petrecuți pe acest pământ; apoi trupul ei însângerat a fost ridicat și îngropat în afara cetății, pe partea stângă a drumului, unde ulterior a fost ridicată o casă de rugăciune peste osemintele ei pământești.

frescă din pronaosul bisericii din Bălinești, Suceava, 1499. foto: ochiuldeveghe

frescă din pronaosul bisericii din Bălinești, Suceava, 1499. foto: ochiuldeveghe

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2021 3 22 /12 /décembre /2021 11:45
descleștând pumnii

Descleștând pumnii” (2021) este al doilea film al tinerei regizoare Kira Kovalenko. A fost discipola marelui regizor în atelierul de cinema al lui Alexandr Sokurov, între 2010-2015.

 

În acest an „Descleștând pumnii” a încasat un Certain Regard, la fastivalul de la Cannes, și nu doar. Pentru că este un film care aproape că te sufocă, te ține încordat, aidoma pumnilor strânși ai Adadzei, care este realmente captivă între tatăl ei, frații ei și cel care o curtează. O tânără femeie între patru bărbați, dar care pare că este singura cu adevărat vie, neînfricată, capabilă de a lua decizii, chiar dacă se știe că rolul femeii în lumea Caucazului nu este deloc unul de lider...Dimpotrivă.

Adadza este însă fragilă, cu numeroase răni, suferindă; ea își dorește să evadeze, să fugă din acest orășel de foști mineri, Mizur, prins și el ca într-o menghină între munți, prin care trece șoseaua transcaucaziană. Adadza este încleștată între un „aici” sordid, cu un peisaj stâncos, dar cu o realitate de betoane și plasă-tabitz, cu rudele ei posesive, egoiste, cu un tată care are doar o singură cheie, spre a-și ține copii mari în prejma lui, și asta pentru că cel mare, Akim, a și plecat departe, la Rostov-pe-Don, pentru a fi independent, fără tutela asupritoare a tatălui...Adadza, când nu e la butikul mizerabil, în care lucrează, stă în stația de microbuz, în așteptarea fratelui plecat. Așteptarea ei pare un fel de „Așteptându-l pe Godot”, căci nu se știe dacă acel cineva va veni, sau dacă-și va aminti de ea. Dar Akim vine într-o zi, de ziua tatălui, și constată, că Adadza este chiar bolnavă, că are nevoie de ajutor, că tatăl ei și al lor, deși este conștient de traumele și suferințele ei, nu vrea să o lase să plece, căci nu știe cum va rezista fără prezența, ajutorul și supușenia eu. Femeia aceasta tânără este sprijinul și catargul ferm al tuturor bărbaților din această familie, și toți sunt atașați de ea, nimeni dintre ei nu este dispus să o lase liberă...În dorința ei de a pleca de acasă, consimte să-și ofere virginitatea lui Tamik, flăcăul care îi aține calea, dar intimitatea lor este un eșec, și tot atunci Adadza înțelege cât este de imatur și caraghios cel cu care ar fi dorit să întemeieze un cămin, căci i-a propus să o ia la el acasă! Dar Tamik face pasul înapoi, chiar dacă pare impresionat când fata îi arată urâtele cicatrici rămase pe trupul ei, ca urmare a declanșării unei bombe, detonate cândva în școală...înțelegem poate mai profund și mai adânc dramele Caucazului post-sovietic, care trec și prin trupurile mutilate ale foștilor copii. Consecințele încă supurează. 

Kira Kovalenko face un film deosebit de emoțional, captivant, foarte personal, melodramatic pe alocuri. Ea însăși este născută în Nalcik, în Abhazia, într-un spațiu geografic neliniștitor, cu focare de conflicte militare, cu munți care izolează Caucazul de ochiul indecent al străinului. Kira Kovalenko reușește și prin acest film - cel din 2016, Sofichka a fost un foarte matur debut, deși era o ecranizare după o nuvelă de Fazil Iskander! - să ne arate destinul femeii caucaziene la „firul ierbii”, cu camera înserată practic în intimitatea ei smerită, și aparent împăcată cu menghina tradiției locale care o sufocă. Doar că atunci când pare să-și fi descleștat pumnii, sensul existenței proprii se lasă pierdut din urgenta-i intensitate, din responsabilitatea cu care ea însăși s-a investit!

 

Când Akim decide să o ia cu el, să o ducă într-un spital bun, să o smulgă din brațele încleștate (la propriu!) ale tatălui său posesiv, Adadza nu mai pare deloc fericită, nici zâmbitoare, ci mai degrabă dimpotrivă, căci în goana motociletei, care o duce spre un nou destin - aruncă din pumnii descleștați traista în care se află pașaportul (actul ei de identitate, ascuns de tatăl ei, ca fata să nu plece de acasă!), actul care o făcea liberă, independentă, o femeie care să-și asume propriu destin. Ceața incertitudinii devine ea însăși substanță filmică, iar spectatorul este lăsat să guste din plin din vagul acesta...          

descleștând pumnii

Partager cet article
Repost0
10 décembre 2021 5 10 /12 /décembre /2021 19:21
Am observat de-a lungul timpului, aflându-mă în acest mediu, un fenomen la care un artist contemporan ca Thomas Demand (n. 1964, Munchen) mi-a răspuns parțial, că lumea de aici este mai atrasă de imagine, de epidermă, decât de text, mai mult de chipuri decât de peisaje, iar fotografia celui care deține pagina, de cele mai multe ori, este cea mai „laik”-uită; de fapt, însă, totul este o iluzie searbădă, iar răsfoind cele două expoziții acum deschise de thomas demand, la „Centro Botín”, în Santander, și „Centrul Garage”, la Moscova, Thomas Demand mi-a răspuns în bună măsură la întrebările ridicate de această situație.
 
Thomas Demand este artist (catalogat ca sculptor!), fotograf și arhitect german, care construiește numai din hârtie compoziții, cu ajutorul foarfecelui & al cleurilor, apoi fotografiază aceste compoziții, după care le distruge, iar panourile fotografice, uneori de dimensiuni mari, le expune în lumea întreagă, în galerii și muzee.
manualitatea aceasta a lui, aproape maniacă, meticulozitatea medievală cu care lucrează, simțirea acută a contemporaneității, analiza profundă, mai mult decât analitic-jurnalistică, a percepției omului contemporan, toate acestea fac din creația sculptural-fotografică a lui Thomas Demand un foarte inedit „stattement” al artei contemporane.
 
Dar din toate lucrările lui lipsește imaginea omului! întrebat fiind într-un interviu, de ce cultivă această situație, de ce ocultează prezența omului, el a răspuns cumva așa, evaziv, dar lămuritor: imaginați-vă următoarea situație, mergeți la un cabinet de stomatologie, și acolo întâlniți o femeie cu un copil în brațe - nimic special, nu? dar când o priviți mai atent, acea femeie are ambele mâini tatuate, cu imagini de tot felul, și atunci mintea dvs. începe să „lucreze”, să creeze „lumi” conflictuale, și în foarte scurtă vreme, groaza vă apucă, gândindu-vă la acel copil, la câte i se pot întâmpla, sau s-au consumat deja, și câte și mai câte...cu alte cuvinte, când vezi un om într-o imagine, într-o compoziție, celelalte toate amănunte trec în planul doi, devin fie neobservate, fie ignorate; omul „ecranează” cu sinele lumea obiectelor, și tot ce ne înconjoară devine insignifiant, fără importanță, balast. dar este o percepție total falsă asupra lucrurilor; omul a falsificat și a trișat lumea, universul, trăirile noastre; nimic n-a mai rămas la nivelul ierbii, nimic nu a mai rămas din contemplarea pură, de care suntem deja incapabili, căci mass-media, jurnalismul, imaginea mediată, internetul, politica, turismul, banii - toate au creat o lume paralelă, falsă, cosmetizată a realului, iar aceasta trebuie distrusă, ștearsă, re-analizată, re-vizuită...
 
Cred că în actualitatea noastră imediată, sever paranoidal-angoasantă, problematicile ridicate de un artist ca thomas demand, sunt cât se poate de necesare, urgente, presante, aidoma unei telegrame, căreia trebuie să-i dăm curs cât mai urgent!
Căutați-l pe Thomas Demand, și opera lui vă v-a deschide puțin cortina din fața realității flasce pe care o traversați.
 
 
secvențe din fotografiile lui https://thomasdemand.net/
Partager cet article
Repost0
18 août 2021 3 18 /08 /août /2021 13:29

Numele lui Teodor CurrentzisΘεόδωρος Κουρεντζής (născut în 24 februarie 1972, la Atena) este acum pe buzele tuturor celor care urmăresc îndeaproape fenomenul muzicii clasice, cea de pe marile scene ale lumii. Este comparat cu faimoșii compozitori din trecut (Karajan, Kleiber, Mravinsky etc.), dar el încearcă (și reușește!) să fie doar cine este, absorbind cu mare curaj, tărie de caracter și dragoste întreaga putere a muzicii, asumând totodată, din plin, statutul emigrantului. Este un neliniștit, un pasionat, și mare dușman al rutinei! Locuiește în Rusia din 1994, unde a studiat până în 1999 cu dirijorul rus Ilya Musin (1904-1999), până la moartea proeminentului mentor. De atunci a condus diverse orchestre muzicale în Novosibirsk, Perm, Moscova, Sankt-Petersburg, iar de ceva timp a fondat propriul colectiv, devenit faimos în lumea întreagă: MusicAeterna.

Acum ceva timp, în iulie, deși dirijorul este o prezență activă în mass-media, oferă interviuri, a jucat și ca actor - a oferit un interviu special jurnalistei Alёna Dolețkaya (un nume legendar în Rusia, cea care a condus toate marile publicații glossy, în versiunea lor rusească!), postat în youtube, iar parcurgerea acestuia m-a asigurat, că experiența muzicală și de viață, împărtășită de dirijor, trebuie transmisă la cât mai multă lume căci, să ne înțelegem,  vocea lui în Rusia sună altfel, diferit, decât în interviurile cărora le dă curs atunci când este în Occident. Unul recent, din zilele trecute, mi-a întărit și cimentat această convingere.   

Teodor Currentzis, foto: Pascal Amos Rest, 2019

Teodor Currentzis, foto: Pascal Amos Rest, 2019

Revolta Primăverii” (2013)

Se spune despre tine că ești un tiran...iubit!

„Iubesc oamenii, iar lucrul meu intenționează să-i facă pe oameni fericiți. Dar sunt conștient că efortul meu este unul utopic, pentru că este imposibil să-i faci fericiți pe semenii tăi; poți însă încerca asta! Numai atunci, cred, se va schimba lumea.

Omul fericit este acela care are fericirea înăuntrul său, o fericire autonomă; de aceea eu nu cred în oamenii care „împart” ceea ce ei cred că este fericirea...Dorința aceasta, de fericire, trebuie să fiecare din noi. Însă omul trebuie ajutat să conștientizeze, că are propriile resurse. Atunci, piramida din noi se va transforma în strălucire... Tirania, din acest punct de vedere, este doar un interval de timp, un interludiu propedeutic. În consecință, cu cine mă numește „tiran”, sunt de acord, dar doar în sensul celor descrise anterior. 

Ce crezi despre clișeu și disonanță

Clișeul este o mare nereușită, se înțelege!

Doar că școlile noastre ne învață anume asta, clișee...de aceea, e nevoie ca la fiecare doi ani să ne ardem toate statuile, și să recunoaștem cât de caraghioși suntem, cât de ridicoli. „Disonanța este puterea majoră a muzicii”, spunea Ceaikovski, și sunt întru totul de acord, pentru că anume această coliziune înnoiește muzica, și sfarmă rutina.

Acum trăim o „epidemie a comunicării”, când ți se inoculează ideea că nu mai ești singur, pentru că ai internet; poți fi tot timpul acolo; nu mai e nevoie să te simți închis, izolat; îți faci un blog, și de acolo critici tot, ai toate părerile, și le atăți tuturor „cine este cel mai deștept”. Politețea nu mai e obligatorie. Astfel, îți găsești locul în lume, în această lume. Pe vremuri trebuia să ieși, să cunoști oameni, să cunoști persoane, să te scuzi...nimic din astea nu mai sunt necesare acum.

Este important să te îmbraci conform standardelor modei, să fii la pas cu aceasta? 

Trebuie să te îmbraci astfel, ca și cum anume în tine se vor întâlni trecutul cu viitorul, tocmai de aceea nu-mi place să fiu la modă, pentru aceasta vorbește doar despre acum...Mai mult, parcă avem obligația să aparținem uneia dintre comunitățile lui „acum”...față de care nu avem afinități celmai adesea. Mă iubesc pe sine ca parte a acestei lumi; pot să iubesc sau să detest propria-mi creație, ceea ce fac, dar nu pot să mă displac în contextul acestei lumi, în care trăiesc.

Ai vorbit un unele interviuri despre mândrie; ca om credincios, ca unul care merge în Sfântul Munte, cât de grav este acest păcat?

Meteahna mândriei este, pentru omul credincios, dintre cele mai neliniștitoare. Mândria e mama tuturor păcatelor. Trebuie să înțelegem următoarele: oamenii mândri, sau cei care caută cu tot dinadinsul să li se confirme cine sunt, sunt oameni traumatizați. Când aud oameni vorbind doar despre sine, îmi dau seama că ei spun despre pierderea sănătății lor. Mândria este pentru aceștia ca un panaceu, un soi de compensare a sănătății pierdute. Trebuie să facem diferența, când mândria este o boală, și când putem înțelege și recunoaște, că nimic nu e de la noi, că tot ce facem este un dar; nimic nu ne aparține, din ce facem. Noi nu suntem creatori, ci servitori, meșteșugari...

Știi să-ți ceri scuze, când greșești?

Eu știu să-mi cer scuze, și o fac chiar des...

Cum ar suna Requem-ul la moartea ta?

Eu aș vrea să trăiesc, nu să mor, pentru a evita cât mai mult aceste ritualuri...Este un coșmar să mă gândesc la astfel de lucruri, ele apar ca un vis, dintre cele mai cumplite, cum că aș descoperi pe facebook fotografii cu mine, care a murit, postate cu duiumul la moartea mea. Și lumea mă jelește...Mi-aș dori să mi se întâmple ca unui Clemente Villalobos (muzician-șaman, fondator al grupului inca son, din peru), care a dispărut pe o insulă; și să nu-mi deplângă nimeni lipsa. Doresc chiar să scriu în testament, ca după moarte să se interzică publicarea oricăror fotografii cu chipul meu...  

Partager cet article
Repost0