Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

24 avril 2008 4 24 /04 /avril /2008 16:25

de Constantin Leontiev (1831-1891)

1 iunie 1872 - Sfântul Munte

"Iată sunt de mai bine de jumătate de an pe Athos, şi hălăduiesc uneori în împrejurimile acestuia; dar până şi cea mai scurtă îndepărtare de munte o suport cu greutate. 
Am învăţat multe, am şi uitat multe. Priceput-am lucruri care-mi păreau altădată stranii şi străine, iar acum mirarea mă cuprinde cum de se putea întâmpla astfel.
Am văzut multe şi am cetit multe. Pe masa mea zac alături Prudhon şi Proorocul David, Byron şi Gură-de-Aur; Ioan Damaschin şi Goethe, Homeakov şi Herţen. Aici sunt mai liniştit decât eram în lume: aici am şi iubire pentru lume, ca un tablou îndepărtat şi nevătămător...Cu plăcere gândesc uneori la viaţa marilor oraşe, la patria noastră îndepărtată, la foştii prieteni, la cei apropiaţi sau adormiţi... Athosul nici de chestiunile politice nu îl îndepărtează cu totul pe om, dacă acesta voieşte a le urmări; fireşte, veştile sunt mult mai puţine din părţile îndepărtate ale Rusiei. Aici auzi zilnic noutăţi despre problema Bulgară; despre schimbările de guvern de la Ţarigrad; sunt anumite nuanţe pe Athos; ziarele aduc veşti de prin Europa; fără încetare sosesc din Rusia pelerini şi asişti la judecăţile lor cu privire la treburile interne...Cu toate astea - liniştea e deplină; viaţa se scurge firesc, fără agitaţie şi tapaj. Nu e stagnare; viaţa nu adoarme, iar munca e prezentă peste tot (...)
Am deprins multe aci şi am priceput la fel de multe; mi-au şi scăpat destule; unii, sosind pe Athos, caută cu deosebită dragoste vestigiile trecutului; eu însă nu am călcat în nicio bibliotecă mănăstirească; manuscrise străvechi nu am văzut, nici nu intenţionez să consult aşa ceva. Eu cred pe cuvânt: toate astea sunt povăţuitoare şi nepreţuite.
Construcţia bisericii, supleţea cupolei, alegerea cromaticii pentru acoperiş şi ziduri - mă preocupă infinit mai mult. Vrednic lucru este a compara diferenţele dintre vechile construcţii bizantine cu cele de dată recentă, iconografia veche cu cea rusească mai recentă, deosebirile între casele de oaspeţi la ruşi şi greci. Putem cu hotărâre să afirmăm că aproape tot ce ţine de podoaba interioară a bisericilor - iconografia, iconostasele, odăjdiile, la ruşi sunt parcă mai graţioase, mai vii, şi am putea spune chiar, mai minunate. Cântările noastre, în comparaţie cu cele greceşti - prea bine ştii - nici nu le putem compara! Deşi construcţiile în sine la bulgari şi greci sunt mai bune ca ale noastre, au mai mult gust, sunt mult mai trainice, trădează mai multă fantezie orientală şi poezie arhitecturală; ale noastre, din păcate, amintesc de spiritul cazon autohton de sorginte semi-nemţească, de liniile cazarmelor, de pereţii drepţi tencuiţi cu alb, de acoperişurile şi cupolele verzi, iar dacă privim la verdeaţa naturală - este culoarea cea mai nepotrivită şi neplăcută ochiului, şi parcă prea aminteşte de casa de vacanţă a neamţului naturalizat în Rusia. În liniii mari vorbind, construcţiile ruseşti poartă amprenta arhitecturii administrative, pecetea celor care ridică în fiecare gubernie şi fundătură halte galbene, cazarme albe şi biserici cu pereţi albi şi cupole verzi...
În chiliile şi camerele pentru musafiri din mănăstirile greceşti şi bulgăreşti e mai mult suflu oriental şi o măreaţă simplitate turcească: un covor, o laviţă de-a lungul pereţilor, o sobă bună pe peretele median sau chiar o sobă rusească; în unele încăperi există un podium care desparte camera în două, o parte mai ridicată, unde se află o somptuoasă sofa, iar cealaltă parte - un soi de prag pentru aceasta. În hotelurile ruseşti pelerinii se simt confortabil şi bine; dar ruşii sunt prea ahtiaţi după mobila europeană de îndoielnică calitate, după sofale micuţe şi incomode cu volute diverse, după mulţime de scaune, acestea toate şi-ar fi găsit locul mai potrivit  în peşterile asceţilor, nicidecum în camerele menite primirii şi liniştirii musafirilor. Există şi o tentaţie majoră de a pune pe pereţi mici imagini şi mulţime de fotografii; dorinţa de a folosi acoperitori de masă ajurate sau cu aceeaşi funcţie - broboade ieftine femeieşti. Scurt spus, în ospelurile bulgăreşti şi greceşti parcă simţi prezenţa unui turc onorabil cu turban pe cap şi odăjdii largi pe el, care fumează narghilea; în timp ce în hotelurile ruseşti îl rememorezi mai degrabă pe cunoscutul tău, Karl Ivanovici, căruia Maria Ivanovna îi pregăteşte pentru onomastică o supriză croşetată cu chenar împletit.
Fără îndoială, graţia şi buna simplitate în acest caz este de partea orientalilor. Deşi, în privinţa calităţii construcţiilor, putem spune două lucruri întru îndrepăţirea monahilor ruşi. Sunt de părere că încăperea monahului trebuie să fie modestă, goală şi chiar, strâmtă...Dar întreaga mănăstire, dacă aceasta dispune de mijloace, bisericile sale şi anexele acesteia - trebuie să fie frumoase, elegante şi chiar măreţe. La bulgari şi greci, fie că e vorba de vechi zidiri, ridicate fie după modele ştiute, fie de cele mai noi, sub închipuirea zborului liber al ideii ideale - le sunt străine aripile inspiraţiei strivite de coasa utilitarismului actual. Dar ce modele au adus aici monahii ruşi? Putem să-i învinuim pe aceştia pentru insuficienţa lor de bun-gust, dacă cu chiu cu vai jumătate din elitele de dată recentă, dintre oamenii puterii, pictorii, creatorii - mai erau atenţi la  stilul bizantin? După modestele gusturi olandeze ale lui Petru cel Mare, am traversat Renaşterea (Renaissance, în textul original) Catedralei din Kazan şi rococoul, doar de foarte puţină vreme se pot observa semnele unei gândiri arhitecturale autohtone.
Unii oameni găsesc că tentativele acestea de înnoire sunt prea firave, şi că Soborul Isakievskii (din Sankt-Petersburg - nota tr.) reprezintă o simbioză dintre Catedrala Sfântul Petru şi o bancă englezească oarecare...
Nu sunt arhitect, nici arheolog; în aceste chestiuni sunt o voce din mulţime, dar am ochi şi simţăminte. Cunosc câte ceva, dar şi mai multe nu le cunosc. Îmi amintesc de multe denumiri ale căror sens îmi scapă, cunosc adesea idei pe care nu le pot formula. Dar eu, aşa cred, înţeleg totul când vorbesc cu arhitecţi sau arheologi. Şi vreau să spun un singur lucru: că direcţia arhitecturii ruseşti actuale este mai bună, mai rodnică, decât cea precedentă. Există tendinţa unei creaţii proprii în limitele tradiţiei sau a statutului; iar asta, după cum mi se pare, este condiţia esenţială a stilului propriu. (...) Putem spune: înalta noastră societate, ţara noastră şi Curtea Imperială, intelighenţia artistică, Academia - de-abia de au ieşit pe calea cea bună...deci, ce drept avem să judecăm cu asprime gusturile athoniţilor noştri, dacă căpeteniile lor au sosit aici de-abia prin anii '30-'40, şi au făcut ce au putut... 
O altă îndreptăţire pentru ei e aceasta.
Vechile construcţii ale bulgarilor şi grecilor - sunt cu adevărat vechi; sunt şi originale. Iar cele noi - la Zographu bulgăresc sau la Vatopedu grecesc - sunt, să admitem, minunate; ele sunt construite din piatră făţuită, cu gust, fără grabă, firesc, trainic. Cu osebire, cele noi de la Zographu sunt admirabile, împărăteşti!.. Ambele aceste aşezăminte au avut domenii întinse în Basarabia, cu venituri substanţiale şi sigure (subl.mea-v.b.). Iar frăţia călugărească e relativ nenumeroasă. Monahii ruşi se înghesuie aproape toţi în două mari chinovii: în Russikon şi în Serai sau în Schitul Sf. Andrei. În treacăt fie spus: ruşi nu prea sunt mulţi pe Sfântul Munte; din totalul de şapte sau opt mii de monahi, de-ai noştri sunt puţin peste o mie; chiar se vorbeşte că şi mai puţin decât atât! Grecii şi bulgarii, deşi în număr mare, dar sunt împrăştiaţi prin 19 mănăstiri, prin câteva schituri, numeroase chilii, colibe, corturi, peşteri; monahi ruşi sunt în Russikon circa 400 (fără a pune la socoteală pelerinii permanenţi, care trebuie şi ei amintiţi), iar la Schitul Sf.Andrei - mai bine de 200. Latifundii întinse nu are niciun aşezământ rusesc de pe Athos. S-au fondat de curând amândouă pe baza unor donaţii benevole din Rusia. Schitul, bunăoară, a crescut neînchipuit de repede, şi a  devenit aşezământ în jurul unei case patriarhale. La Russikon, unde monahii noştri au sosit, invitaţi de greci, au găsit doar sărăcie şi ruine. Acum acesta este cel mai numeros şi animat loc. Această mănăstire, precum şi Schitul Sf.Andrei se află în permanentă construcţie, şi tot mai este strâmt în ele.
Astfel se poate înţelege de ce construcţiile ruseşti trădează graba, aplecarea pentru materialele ieftine şi strictul necesar; culoare întunecoase şi strâmte în contrast cu galeriile largi şi deschise de la Zographu; cărămidă şi tencuială albă sau gri sau galbenă, în locul pietrei minunat făţuite de la Zographu şi Vatopedu; ferestre dreptunghiulare pe faţade amintind de cele ale cazărmilor, în locul unor ferestre graţioase, largi, rotunjite în partea superioară, uneori cu o colonetă pe mijloc - care te încântă la aşezămintele grecilor şi ale bulgarilor. Ruşii au de regulă nişte hornuri nearătoase pe acoperişuri, triste, în ele vezi folosul, căldura sobelor...În timp ce apropiindu-te de Vatopedu rămâi uimit de pădurea de colonete înalte, rotunde, cu capiteluri roşii în vârf, care surmontează acoperişurile unor corpuri de construcţii solide...Ce sunt acestea? Şi acestea sunt hornuri, dar sunt hornuri zidite fără grabă; hogeaguri artistice...
Da! Dacă e să scrutăm chestiunea doar din punctul de vedere al rezultatului şi al frumuseţii, aşezămintele ruşilor nu sunt tocmai grozave. Dar dacă e să avem în minte toate dificultăţile cu care se luptă monahii ruşi, circumstanţele care au dus la urgenţa construcţiilor, nenumăratele griji şi creşterea permanentă a numărului de vieţuitori; incertitudinea veniturilor, datoriile, cerinţa de a avea o doză delicată de diplomaţie pe fundalul tuturor celor amintite, atunci avântul critic amuţeşte, şi rămâne un singur simţământ - respectul pentru mintea practică şi puterea lor duhovnicească.
Voi mai adăoga: şi în Russikon, dar şi în Schitul Sf.Andrei grija pentru fumuseţea şi bogăţia bisericilor a avut întâietate; şi doar apoi s-au preocupat de confortul vizitatorilor şi de cazarea frăţiei. În ambele aşezăminte călugării au considerat a folosi cu prioritate banii jertfiţi - pentru împodobirea lăcaşelor de închinare.
Astfel înţeleg a lor îndatorire monahii athoniţi!  Pentru a pricepe mai limpede ce este aceea cinstitul monahism, este suficient să păşeşti din biserică, unde sclipesc aurul, argintul şi cristalul, precum şi ferecăturile icoanelor şi odăjdiile preţioase -, în chilia scundă şi strâmtă a nevoitorilor, sau să cobori în trapeză, unde fraţii mănâncă "ierburi cu ierburi", după cum scria dl.Blagoveşenskii în cartea sa despre "Athos".


Traducere şi adaptare: Vladimir Bulat

Partager cet article

Repost0

commentaires

psjeefinu3 13/12/2019 17:42

Writing is one of the most important skills for children to learn and feel confident about.

x9j164o9bh 13/12/2019 04:09

Don't chicken out either.

Vladimir B. 15/05/2008 22:13

Din notitele pe care le am reiese ca ar mai exista inca o carte a lui Leontiev, tradusa in romana - mai recent: Constantin Leontiev, Insemnarile unui eremit, ed. Albatros, Bucuresti, 2003, cu o prefata de Alexandru Paleologu. Cartea contine cateva eseuri ale carturarului, dar nu - dupa parerea mea - cele mai importante. Chiar si titlul pare a fi dat chiar de Paleologu - caci predomina problematica crestina!

A.M. 01/05/2008 05:27

Asteptam aparitia si celorlalte "scrisori", daca mai exista?! Foarte lamuritoare explicatii.

cosmin manolache 27/04/2008 21:48

mersi pentru link. textul mi-a reamintit locurile prin care am fot si eu la Athos. si am recunoscut o anume grandoare cautata si netinuta in niste masuri la o fosta manastire ruseasca ( parca Sf. Ilie, oricum foarte aproape de administratia Athosului).cele bune,cosmin