Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Recherche

8 avril 2010 4 08 /04 /avril /2010 07:02
Repost 0
Published by Vladimir Bulat - dans ochiuldeveghe
commenter cet article
3 avril 2010 6 03 /04 /avril /2010 18:37

0B6M6984 resize

 

Grafică de Elisabeth Ivanovsky, în jur de 1930. Creion, sepia, hîrtie.

 

Lucrare din colecția Muzeului Național de Artă al Republicii Moldova.

Repost 0
Published by Vladimir Bulat
commenter cet article
2 avril 2010 5 02 /04 /avril /2010 15:13

Icoana Ethiopia, sec.XVIIa

 

Răstignirea Domnului,

 

Icoană-pandantiv etiopiană, secolul al XVII-lea.

 

Colecția British Museum, arhiva de imagini.

Repost 0
Published by Vladimir Bulat
commenter cet article
1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 13:34

Cina de Taina, 1497

Cina de Taină, secvenţă din cinul prăznicar. Icoană rusească, 1497 (tempera pe lemn, 83,3 / 64 cm, restaurată). Colecţia Muzeului de Stat, inv. 2880.

Repost 0
Published by Vladimir Bulat
commenter cet article
31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 23:44

manuscris georgian din Mokvi 1300

 

Miniatură dintr-un manuscris georgian din Mokvi, circa 1300.

Repost 0
Published by Vladimir Bulat - dans ochiuldeveghe
commenter cet article
30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 10:07

valentin-amfiteatrov, 1880Protoiereul Valentin Amfiteatrov (1836-1908) este considerat unul din cei mai mari şi profunzi predicatori ai finalului de secol XIX, a fost primul care, în epoca modernă, a susţinut împărtăşania continuă şi deasă, şi a lăsat o foarte frumoasă şi lămuritoare operă catehetică. Sfântul Ioann de Kronştadt atunci cînd întîlnea şi primea la sine pe cineva venit după un cuvînt tocmai de la Moscova, îi spunea: de ce ai făcut atâta drum, când îl ai acolo pe părintele Valentin. În 1902 părintele Amfiteatrov a orbit, dar numărul celor care doreau să-l întâlnească a sporit, fiind cunoscute şi cazuri de întremare prin rugăciunile şi poveţele duhovniceşti ale părintelui.
Pentru această zi, cea de-a doua a Săptămânii Pătimirilor, am ales din cartea despre Marele Post, cuvântul rostit de el în Marea Marţi, pentru învăţătură şi luare-aminte: 


"Domnul spunea apostolilor: Peste două zile va fi Paştile (Matei, 26, 2). Iată ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osîndi la moarte şi-L vor da în mîna păgînilor. Şi-L vor batjocori şi-l vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî (Marcu, 10, 33-34). În aceste din urmă slove ale Mîntuitorului se exprimă o tristeţe adîncă. Jalea aceasta, precum nişte lanţuri grele, cu fiece clipă devine tot mai apăsătoare, şi vădeşte o suferinţă tot mai sfîşietoare. Pas cu pas sfîrteca inima Mîntuitorului, Cel care mergea de bună voie spre pătimire. Multe dintre tristeţile acestea aparţin şi credincioşilor, provocate în calea vieţii lor. Acelora care cu sufletul resimt gîndul despre cruce şi tot cu duhul duc această cruce, împletită din suferinţe şi necazuri. 

Adîncile tristeţi ale Mântuitoului au venit înaintea predării Sale în mâinile păcătoşilor. Evanghelia ne anunţă că, cu cîteva zile înaintea sărbătorii Paştilor, cînd lumea toată se pregătea să lase povara grijilor, a celor casnice şi ale obştii, să petreacă în liniştire şi tihnă, Mîntuitorul primeşte vestea tristă a bolii prietenului Său, Lazăr. Moartea acestuia L-a făcut să lăcrimeze. A plîns în faţa mormântului lui Lazăr. Înaintea suferinţei pe cruce -- lacrimile pentru prietenia pierdută. 

Cui dintre noi nu i-a fost hărăzit să verse astfel de lacrimi? Cine dintre noi nu a plâns deasupra mormîntului prieteniei, care răpeşte omului zăbava plăcerii reciproce? Este o cumplită încercare pentru puterile noastre toate şi pentru tăriile sufleteşti. A rămîne orfan este cumplit. Nu se poate fără compătimire să vezi lacrimile orfanei mame, orfanei soţii; a copiilor, despărţiţi de tatăl lor; a prietenilor, răpiţi  nouă de sentinţa mută a sorţii, prin moarte.

Acum, orice cuvînt compătimitor este un sunet fără ecou. Acum, sunt posibile doar lacrimile. Dacă Mîntuitorul a udat mormîntul prieteniei cu lacrimi, ne-a ajutat prin asta şi pe noi să suportăm pierderea ei. Fie ca toţi orfanii să-şi uşureze calea crucii -- drumul singurătăţii abandonate -- prin plîns. Lacrima va întări mîngîerea; jalea cea imensă a neputinţei şi singurătăţii se va spăla de şuvoiul curat al credincioşiei în voia lui Dumnezeu, fără de care niciun fir de păr de pe capul omului nu va pieri (Luca, 21, 18).

Mai departe Evanghelia ne relatează despre Hristos-Răscumpărătorul. El înainta spre Ierusalim şi, fără să intre în capitală, dinspre muntele Eleon, privea acest oraş de departe. Ucenicii Săi admirau pitorescul locului pe care s-a ridicat oraşul, mişcarea sărbătorească a vieţii din urbe, zidurile lui puternice şi minunate, numeroasa masă umană, agitîndu-se prin oraş, venită la Ierusalim din toate părţile pentru a prăznui.

Ceea ce suscita în ucenici bucuria, în Mîntuitorul trezea un sentiment al amărăciunii. El plîngea pentru viitorul acestui oraş, asupra căruia plana deja sabia pedepsei, a distrugerii şi spulberării. Mîntuitorul vedea lămurit că Ierusalimul se va prăbuşi sub dărîmăturile păcatelor sale. Nu va rămîne nici piatră pe piatră, care să mărturisească despre măreţia sa de altădată. Acest apăsător sentiment al tristeţii este peste vremuri; el întîlneşte pe adevăraţii cruciaţi, ai tuturor timpurilor. Sentimentul acesta, la noi, nu se mai referă la Ierusalim, nici la oraş, nici la împărăţii, nici la state, ci se răsfrînge doar asupra familiilor noastre, precum şi la cele apropiate nouă. Cît de frecvent se intuiesc căderile, pustiirile şi destrămările familiilor, ale celor care uită poruncile Domnului, acelora care se dezic de datoriile faţă de tată şi mamă! A vedea lămurit viitorul fără speranţă al fiului neascultător, al fiicei necuviincioase, al prietenului nerecunoscător -- o tristeţe îngrozitoare.

Noi toţi, într-un fel sau altul, suntem legaţi prin legături de familie. Dacă în uniunea aceasta se observă o slăbire a verigilor, groaza involuntară suprinde sufletul, doar la gîndul că verigile astea se pot curma. Cînd se vor rupe sudurile morale dintre cei apropiaţi, atunci se va frînge şi bucuria vieţii pămînteşti. Nenorocire, împăştiere, pustiire; Veţi vedea urâciunea pustiirii, stând în locul cel sfânt, cum s-a zis prin Daniel proorocul (Matei, 24, 15).

Mai încolo, Evanghelia ne anunţă că Hristos a sosit în templul Domnului. Aici El a aflat dezordini,  un loc venal, astfel încît de-o parte arăta ca o piaţă comercială zgomotoasă, iar de cealaltă -- precum o peşteră de tîlhari (Matei, 21, 13). Simţirile Domnului fost-au atinse de aceste fărădelegi. Necuviinţa din casa Domnului a revoltat pînă şi sufletul Său smerit. 

Noi, deşi ne socotim ucenici ai Mîntuitorului -- tristeţea aceasta ne atinge doar într-o foarte mică măsură. Ne-am obişnuit cu proastele obiceiuri, cu păcatele. Contribuim chiar la înmulţirea acestora. Mulţi dintre noi le augmentează. Dar aceştia mulţi -- nu sunt cruciaţii.

Dezolantă e starea acelui popor, ale cărui biserici îşi pierd dreptul de a se numi case de rugăciune (Matei, 21, 13).  Acolo societatea decade, iar fiinţa duhovnicească se descompune. Mercantilul, leneşul şi pretenţiosul slujitor al altarului, deopotrivă cu neatentul, coruptul şi împrăştiatul mirean -- devin una. Nu binecuvîntarea Domnului este chemată prin gurile acestora, iar inimile viclene ale lor înverşunează şi apropie furia Domnului. Să ne ferească Domnul să înmulţim rîndurile celor care se închină la idoli şi cei care hulesc. Să intrăm împreună cu Hristos în biserica curăţită de El. Şi să fim acolo evlavioşi". 

traducerea şi adaptarea acestui text îmi aparţin, v.b..

Foto:  Protoiereul Valentin Amfiteatrov, în jur de 1880 (arhivă personală).   

Repost 0
Published by Vladimir Bulat
commenter cet article
29 mars 2010 1 29 /03 /mars /2010 13:39

Moscova este din nou în şoc! La primele ore ale acestei dimineţi, în două garnituri ale metroului au fost detonate bombe artizanale, de camicaze ceceni (cele dintâi declaraţii ale oficialilor susţin că e vorba de femei-sinucigaşe), provocând zeci de morţi [ cifrele diferă, de aceea nu are rost să le dau aici ], răniţi, panică, groază, oroare...evident că locuitorii metropolei sunt debusolaţi, terifiaţi de gândul că acesta e doar începutul...blogurile, site-urile, portarulurile ruseşti au explodat şi ele, căci incertitudinea şi frica au multe feţe...acum va începe un val de comentarii, răstălmăciri, intoxicări mediatice etc. Patriarhia Moscovei şi preşedintele Rusiei au reacţionat imediat, clar şi curajos. Una dintre explozii s-a produs la staţia Lubianka, chiar sub piaţa pe care se află sediul Serviciul Federal al Securităţii ruse, la 2-3 minute mers pe jos de Piaţa Roşie.

Tocmai pentru că am o lectură recentă din cartea lui Jonathan Littell despre Cecenia actuală, mă gândesc că astfel de tragedii ies la lumină tocmai pe fundalul unor relaţii preapline de ambuguitate dintre serviciile federale şi conducerea actuală a Ceceniei, chiar dacă Kadyrov a fost printre primii care a condamnat atacurile teroriste...În faţa opiniei publice se crează impresia că Cecenia este ţinută sub control, dar nu este tocmai aşa, căci încă mai clocotesc acolo destule grupări şi forţe care nu se împacă deloc cu această stare de control quasi-total, exercitat de Rusia în regiune. 

Un sondaj plasat pe un blog foarte vizibil (dat fiind numărul mare de comentarii la acest post, peste 250 la momentul postării mele!) arată nişte date foarte sugestive, terifiante de-a dreptul. La întrebarea: Cine are de cîştigat şi cine poate profita de pe urma exploziilor din metrou?, se propun mai multe variante de răspuns, iar cel mai votat răspuns a fost -- cel care se referea la "colaborarea serviciilor speciale şi secrete ruse cu grupările teroriste, în interese strict politice". Pentru această variantă au votat peste 74% din repondenţi, şi doar 12 % au fost de părere că teroriştii din Caucaz sunt de vină, care lucrează pentru destrămarea Rusiei...Sunt convins că un sondaj comandat de puterea de la Moscova va da rezultate tocmai contrare! Tocmai de aceea, în era globală, cînd informaţia e atît de multă şi colorată, cel mai bine e să nu apelezi la surse guvernamentale! Cel puţin atitudinea asta îţi păstrează intactă judecata şi puterea de discernământ...atîta cîtă e. 

E potrivit, cred, să ne amintim într-un moment din acesta de evanghelicul verset: "iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci" (Matei, 24, 12).
   

Repost 0
Published by Vladimir Bulat - dans ochiuldeveghe
commenter cet article
25 mars 2010 4 25 /03 /mars /2010 07:15
Repost 0
Published by Vladimir Bulat
commenter cet article
19 mars 2010 5 19 /03 /mars /2010 10:44
DSC05456
Sculptorul Mihai Onofrei (1896-1980), şcolit în Occidentul modernist, revine în ţară unde se manifestă mai ales în plastica ambientală, lui i se datorează acest bust din beton al Mareşalului Mihail Kutuzov, din curtea spitalului de ginecologie şi obstetrică, Bucureşti. Dr. Constantin Caracas este cel care a pus începutul acestei instituţii, exact pe locul pe care se află şi astăzi, la anul 1813. Plăcuţa de pe soclul lui Kutuzov spune că vajnicul comandant l-a ajutat pe doctorul român, şcolit la Viena să rudice acest stabiliment, atît de necesar unei urbe. Dar aşa să fi fost? Căci, istoric se ştie, că Mareşalul a fost printre semnatarii Păcii de la Bucureşti, dintre ruşi şi turci, şi tot atunci să-i fi păsat de bolile bucureştenilor? Ce este adevăr în povestea acestui monument, şi ce e propagandă? E o relicvă reziduală sau doar proiecţia unei datorii?
La noapte voi dormi ca un prunc cu gândul că şi Kutuzov a contribuit nu doar la înmulţirea naţiunii române, dar şi la bunul mers al lucrurilor, cu bani, după ce acesta semnase deja raptul Basarabiei, a împuţinării pământurilor strămoşeşti!  "Nimic nu se pierde, totul se transformă" -- chiar să aibă dreptate ilustrul întru ştiinţe, Mihail Vasilievici Lomonosov?
Repost 0
Published by Vladimir Bulat - dans ochiuldeveghe
commenter cet article
16 mars 2010 2 16 /03 /mars /2010 09:13
Inspirat de elegantele coperți ale integralei Pavic în rusă, plasate pe blogul lui Zenu, mi-am rememorat acest fragment, misterios, din nu mai puțin ciudatul roman partea lăuntrică a vîntului sau roman despre Hero și Leandru:

”Și atunci Cohen desfășură pe jos și ne arătă o coală mare de hîrtie, cît o velă mai mică, numai desene cu înfățișări umane în pîlcuri de cîteva sute, fiecare făptură îndeletnicindu-se cu altceva. Pe marginea hărții erau niște însemnări cu cerneală roșie, un fel de instrucțiuni privitoare la rîs. Prima propoziție glăsuia astfel:

”La patruzeci de zile de la naștere omul rîde pentru prima oară, la patruzeci de zile după moarte ultima oară...”

Restul era neciteț*.


Dintr-o întîmplare, poate, chiar aseară scriam un capitol despre desenele și crochiurile lui Constantin Antonovici.


* editura Paralela45, 2003, traducere de Mariana Ștefănescu.
Repost 0
Published by Vladimir Bulat
commenter cet article